Vítejte na stránkách náboženské obce CČSH Slaný

historie:

Náboženská obec Slaný byla schválena Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty dne 17.7.1923.
Ustavující shromáždění Náboženské obce Slaný proběhlo dne 23.9.1923.
Sbor Dr. Karla Farského byl otevřen dne 15.12.1929.
Složení přípravného výboru: Josef Biskup, František Čermák, Růžena Froschová, Antonie Kettnerová, Jan Křesina, Isidor Liberzeit, Karel Prém, Josef Ruttensteiner, František Snížek, Rudolf Sunkovský, Josef Zima st.

 

současnost:
V současné době je farářem Mgr. Stanislav Jurek, předsedou Rady starších Ing. Pavel Pánek, finanční zpravodajkou Ing. Václava Nová. Tito tři jsou statutárními zástupci Náboženské obce Slaný.
Pastorační asistentkou a kazatelkou je Bc. Ivana Doubravová.

 

Členové našeho sboru si uvědomují, že jsou lidé nedokonalí a za mnohými ideály výše uvedenými pokulhávají. Víme, že každý den potřebujeme sami odpuštění a milost. Děkujeme Bohu, že nám naše chyby odpouští, když je vyznáváme a můžeme tak zakoušet jeho nepochopitelnou lásku. Rádi bychom, abyste pokud přijdete do našeho společenství zažívali totéž spolu s námi

 

Kalendář akcí

Přednáška o evropských židovských ghettech 2. světové války

28.10.2012 17:00
Zveme Vás na přednášku o evropských židovských ghettech 2. světové války dne 28.10. od 17:00 ve slánském sboru CČSH. Přednášet bude profesorka slánského gymnázia, historička, paní O. Judlová.

Promítání filmu Ghetto jménem Baluty

21.10.2012 17:00
V rámci právě probíhající výstavy fotografií Zpráva o Lodži bude v našem sboru v neděli 21.10. od 17:00 promítán film Ghetto jménem Baluty. Výstava potrvá do neděle 4. listopadu, kdy bude ukončena bohoslužbou se vzpomínkou na židovské, romské a další mučedníky ve 14 hod. Fotografie...

Noc kostelů 2012

01.06.2012 19:00
  Program Noci kostelů 1. června 2012   19:00 19:45 Uvítání a prohlídka sborového domu Seznámení s původními plány výstavby církevního objektu.    20:00 20:45 Od historie k současnosti...

Skupinka mládeže

11.09.2011 12:45
Poprázdninové setkání mládeže

Bohoslužba s požehnáním do nového školního roku žákům, studentům a pedagogům

04.09.2011 14:00
"Sedmého dne pak budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci." (Numeri 28:25)

Bohoslužba

14.08.2011 14:00
"Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude den odpočinku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění; nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídlištích." (Leviticus 23:3)